Hevosten jalostus ja siitoshevosten valinta

 

Luentotallenteet (ensimmäisen tallenteen äänet paranevat 9 min jälkeen)

Terhi Thuneberg osa 1

Terhi Thuneberg osa 2

Susanna Back osa 1

Susanna Back osa 2

 

Poimintoja

 •  Jalostuksen tavoitteena on parantaa eläinpopulaation tärkeitä periytyviä ominaisuuksia.
 •  Jalostuksen tulisi olla taloudellisesti, ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävää.
 •  Yksilön ilmiasu eli fenotyyppi on perintö- ja ympäristötekijöiden vaikutusten summa.
 •  Ympäristötekijöiden vaikutus ei periydy, esim. huonosta ruokinnasta johtuva pieni koko.
 •  Jalostuksen työkaluina käytetään indeksejä. Ne ovat eri maissa erilaisia, eivätkä näin ollen ole keskenään suoraan vertailukelpoisia.
 •  Suomessa ravihevosilla on käytössä BLUP-indeksi, joka perustuu starttikohtaisiin tuloksiin.
 •  Isän ja emän BLUP-indeksien avulla voidaan laskea varsan odotusarvo (isän ja emän BLUP-pisteiden keskiarvo).
 •  Sairaudet ovat joko yksinkertaisesti periytyviä tai taustaltaan monitekijäisiä (vaikuttavia geenejä tai muita tekijöitä on useita). Mm. osteokondroosi ja kesäihottuma ovat monitekijäisesti periytyviä.
 •  Sukusiitosprosenttiin tulisi jalostusvalintaa tehdessä kiinnittää huomiota. Yksittäinen sukusiitetty yksilö ei kuitenkaan ole uhka, mutta jatkuvaa sukusiitosta käytettäessä populaation sukulaistuminen kasvaa.
 •  Yleisesti sukusiitoksen haitallinen raja on 10%, mutta suljetuilla roduilla (esim. Suomenhevonen) rajana pidetään 6,25%.
 •  Hippoksen nettisivulta löytyy jalostusjärjestelmä (Heila), jonka avulla voi mm. tehdä testiparituksia ja tutkia emälinjan tuotantoa.

Materiaalit

Terhi Thuneberg (pdf)

Susanna Back

Terveys (pdf)

Sukusiitos (pdf)